czwartek, 20 grudnia 2018

Koszty energetyki


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

  Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii
1. Koszty energetyki
a) utrzymanie sieci trakcyjnej i energetycznej
430
Sieć trakcyjna
431
Elektrotrakcyjne linie napowietrzne
432
Elektrotrakcyjne linie kablowe
433
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
434
Elektroenergetyczne linie kablowe
b) utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i zasilania elektrotrakcyjnego
440
Urządzenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych
441
Urządzenia zdalnego sterowania zasilania urządzeń elektrotechnicznych
442
Urządzenia elektroenergetyczne zasilające
443
Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
444
Instalacje i urządzenia elektryczne

2. Inne koszty linii
549
Akcja odśnieżna
II. Koszty wspólne
1. Koszty utrzymania pociągów sieciowych i urządzeń zaplecza technicznego
445
Pociągi sieciowe tradycyjne i SP oraz wagony
446
Lekkie pociągi sieciowe i wózki motorowe
450
Utrzymanie urządzeń i maszyn zaplecza technicznego
III. Koszty pozostałe
1. Inne koszty
553
Nadzór liniowy
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
2. Koszty wydziałowe
401 - 405
Koszty administracyjne
406 - 412
Koszty ogólnoprodukcyjne
419 - 422
Koszty magazynowania materiałów


         Koszty wspólne rozlicza się jak poniżej:
·     koszty utrzymania pociągów sieciowych i wózków motorowych oblicza się dzieląc sumę kosztów tych pozycji przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych w Oddziale Energetyki i mnożąc przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych linii.
·     koszty utrzymania urządzeń i maszyn zaplecza technicznego rozlicza się według udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych przypadających na linię
w analogicznych kosztach Oddziału.


Grupa ko­sz­tów wg „Zes­tawie­nia..”
Rodzaj urządzeń
Rodzaj kosztów
Rodzaj miernika
I.1
Sieć trakcyjna
utrzymanie (bez amortyzacji)
poc-km tr. elektr.

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne i kablowe
-”-
-”-

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
-”-
poc-km

Urządzenia podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrotrakcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia energetyczne zasilające
-”-
poc-km

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
-”-
poc-km

Instalacje i urządzenia elektryczne
-”-
poc-km

Sieć trakcyjna, linie i urządzenia elektrotrakcyjne
amortyzacja
poc-km tr. elektr.

Linie i urządzenia elektroenergetyczne
amortyzacja
poc-godz.

Pozostałe urządzenia
amortyzacja
poc-godz.
I.2
Akcja odśnieżna
-
poc-km
II
Koszty wspólne rozlicza się do poc-km energetyki


III
Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich
i wspólnych ruchu pasażerskiego
i towarowego w ich kosztach razem dla linii


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz