sobota, 30 września 2017

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Miesiąc czerwiec 2008 roku został dokładnie przedstawiony poniżej w książce przychodów i rozchodów firmy DOMSTYLE.

Tabela nr 1 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2008 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 2.06.2008
 FV 235/06/08
 INPOL-KRAK
 Kraków
 Zakup materiałów
 
 
 
2
3.06.2008
FV 85/08
Akcesoria Meblowe A.M
Radomsko
Zakup materiałów
 
 
 
3
3.06.2008
FV 30/06/08
Centrum Meblowe
Tarnowskie Góry
Sprzedaż towaru
18 500,00
 
18 500,00
4
8.06.2008
FV 199/2008
Stacja Paliw
Cz-wa
Zakup paliwa
 
 
 
5
12.06.2008
FV 31/06/08
Wyższa Uczelnia
Poznań
Sprzedaż towaru
6 250,00
 
6 250,00
6
15.06.2008
FV 122/2008
Stacja Paliw
Katowice
Zakup paliwa
 
 
 
7
19.06.2008
FV32/06/08
FH Kakadu
Wrocław
Sprzedaż towaru
9 489,00
 
9 489,00
8
25.06.2008
FV00120/08
Telekomunikacja S.A.
Warszawa
Opłata za telefony
 
 
 
9
28.06.2008
DW 1/06/2008
 
 
Suma opłat za energię  gaz, wodę, czynsz
 
 
 
10
29.06.2008
FV 240/06/08
INPOL-KRAK
Kraków
Zakup materiałów
 
 
 
11
30.06.2008
WB 06/2008
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
12
30.06.2008
Lista płac 06/2008
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
34 239,00
 
34 239,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
 
136 956,00
 
 
 
136 956 ,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
 
 171 195,00
 
 
 
171 195,00

 

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
 
10
11
12
13
14
15
16
6 300,00
 
 
 
 
 
 
 
 
425,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600,00
600,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750,00
750,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
234,00
234,00
 
 
 
 
 
3 250,00
3 250,00
 
 
6 100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
9 922,00
2 508,00
12 430,00
 
 
12 825,00
 
9 922,00
7 371,00
17 293,00
 
 
51 397,00
205,00
39688
26 234,00
65 922,00
 
 
64 222,00
205,00
49 610,00
33 605,00
83 215,00
 
 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
 
                Operacje gospodarcze w lipcu 2008 roku są zapisywane również zgodnie z obowiązującymi zasadami tzn. kolumna 1 – Lp. następnie data zdarzenia gospodarczego. W kolumnie 3 wpisujemy nr dowodu księgowego i w tej pozycji firma wpisała FV 33/07/08 ponieważ sprzedała towar kontrahentowi Zespół Szkół Warszawa – kolumna 4 i 5, przychód ten został zapisany w kolumnie 7 i 9. Kolejna operacja jest chromowanie materiałów, są to pozostałe wydatki które są zaksięgowane w pozycji 3 z datą 12.07.2008 z numerem FV 111/2008 pod nazwą kontrahenta Galwa Częstochowa i są to kolumny 4 i 5. Kwota tej operacji to 2 900,00 zł i zapisana jest w kolumnie 13 i 14. Zakup paliwa, opłata za telefon, opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wypłata wynagrodzeń jest zaksięgowana tak jak w miesiącu czerwcu 2008 roku. Innym zapisem jakiego dokonano jest zapis w pozycji 8 tj. z datą 23.07.2008  w kolumnie 3 FV 222/2008 jest to faktura z firmy Fabryka Sklejka Pisz. Koszty zakupu materiału zostały zapisane w kolumnie 10 w kwocie 5 200,00 zł oraz w kolumnie 11 „ koszty uboczne zakupu”  w kwocie 150,00 zł ponieważ firma Fabryka Sklejka Pisz dodatkowo dolicza sobie koszty transportu.
 

Tabela nr 2 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu  2008 roku.                                                   

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 5.07.2008
 FV 33/07/08
Zespół Szkół
 Warszawa
 Sprzedaż towaru
9 700,00
 
9 700,00
2
8.07.2008
FV 101/08
EDIKOL
Cz-wa
Zakup materiału
 
 
 
3
12.07.2008
FV 111/2008
Galwa
Cz-wa
Chromowanie materiału
 
 
 
4
16.07.2008
FV 304/2008
Stacja Paliw
Zielona Góra
Zakup paliwa
 
 
 
5
17.07.2008
DW 1/07/2008
 
 
Remont pomieszczeń
 
 
 
6
18.07.2008
FV 34/07/08
Urząd Gminy
Zawiercie
Sprzedaż towaru
12 789,00
 
12 789,00
7
18.07.2008
1/199/TR
Firma DHL
 Cz-wa
Transport towarów
 
 
 
8
23.07.2008
FV 222/2008
Fabryka Sklejka
Pisz
Zakup materiału + transport
 
 
 
9
24.07.2008
FV35/07/08
Hurtownia krzeseł
Rzeszów
Sprzedaż towaru
10 800,00
 
10 800,00
10
25.07.2008
FV00134/08
Telekomunikacja S.A.
Warszawa
Opłata za telefony
 
 
 
11
31.07.2008
WB 07/2008
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
12
31.07.2008
Lista płac 07/2008
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
33 289,00
 
33 289,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
 
171 195,00  
 
 
 
171 195,00 
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
 
204 484,00 
 
 
 
204 484,00 
  

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 900,00
2 900,00
 
 
 
 
 
556,00
556,00
 
 
 
 
 
1 030,00
1 030,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210,00
210,00
 
 
5 200,00
150,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
258,00
258,00
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
9 090,00
2 141,00
11 231,00
 
 
11 700,00
150,00
9 090,00
7 124,00
16 214,00
 
 
64 222,00
205,00
49 610 ,00
33 605,00
83 215,00
 
 
75 922,00
355,00
58 700,00
40 729,00
99 429,00
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE                  
 
          Księgowanie operacji gospodarczych w czerwcu oraz  lipcu 2009 roku zostało zapisane następująco: w czerwcu w pozycji 1,2,6,7 oraz 12 z odpowiednimi datami w kolumnie 2 i numerami dowodów księgowych w kolumnie 3 oraz z nazwami kontrahentów wpisanych w kolumnach 4 i 5 dokonano sprzedaży towaru. Przychód z tej sprzedaży został zapisywany w kolumnie 7 i 9. W miesiącu tym nie uzyskano inne źródła dochodu. W lipcu w pozycji 1,9 i 11 również zaksięgowano sprzedaż towarów w kolumnie 7 oraz 9, dodatkowo przychodem były odsetki za zwłokę od należności zapisane w pozycji 5 z datą 14.07.2009  numer dowodu księgowego FV 1/07/09/ODS dotyczyły one kontrahenta Hurtownia Mebli Radomsko odsetki te zostały zapisane w kolumnie 8 i 9. Natomiast koszty miesiąca czerwca zapisano w pozycjach 5,8,9 i 11 również z odpowiednią datą, numerem księgowym i nazwa kontrahenta  w kolumnie 10 zakup materiałów. W kolumnie 12 zamieszczono wypłacone wynagrodzenia pracownicze a w kolumnie 13 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę.  W lipcu koszty zakupu materiałów zapisano w pozycjach 4,6,8 a kwoty  tych  pozycji księgujemy w kolumnie 10. Dodatkowo w miesiącu tym poniesiono koszty, które zostały zaksięgowane w kolumnie 13 i 14 są one zapisane w pozycjach 2,3,7,10,12,13,14 i 15. Poniżej zestawienie operacji gospodarczych za miesiące czerwiec 2009 i 2010 oraz lipiec 2009 i 2010.