sobota, 26 września 2015

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Tabela nr 3  Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2009 roku.

 
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 4.06.2009
 FV 26/06/09
 PHU Jan Wilk
 Opole
 Sprzedaż  towaru
15 724,00
 
15 724,00
2
4.06.2009
FV 27/06/09
PHU Jan Wilk
Opole
Sprzedaż  towaru
9 986,00
 
9 986,00
3
9.06.2009
FV 729/2009
Stacja paliw
Kłobuck
Zakup paliwa
 
 
 
4
13.06.2009
FV 133/2009
Galwa
Cz-wa
Chromowanie materiału
 
 
 
5
16.06.2009
FV 1350/09
PPHU OTIMO
Lubliniec
Zakup  materiału
 
 
 
6
19.06.2009
FV 28/06/09
FH Twój Styl
Zielona Góra
Sprzedaż towaru
3 333,00
 
3 333,00
7
21.06.2009
FV29/06/09
Centrum Meblowe
Katowice
Sprzedaż towaru
5 009,00
 
5 009,00
8
21.06.2009
FV1001/06/09
INPOL-KRAK
Kraków
Zakup materiału
 
 
 
9
22.06.2009
FV 101/09
Akcesoria Meblowe
Radomsko
Zakup materiału
 
 
 
10
23.06.2009
FV 60/09
Gazeta DOM
Cz-wa
Reklama
 
 
 
11
24.06.2009
FV 64/06/09
SOGUM BIS
Nowa Szarlejka
Zakup materiału + transport
 
 
 
12
26.06.2009
FV 30/06/09
Bank ING
Warszawa
Sprzedaż towaru
1 123,00
 
1 123,00
13
28.06.2009
DW 1/06/2009
 
 
Suma opłat za energię  gaz, wodę, czynsz
 
 
 
14
30.06.2009
FV 00250/09
Telekomunikacja  S.A.
Warszawa
Opłata telefony
 
 
 
15
30.06.2009
WB 06/2009
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
16
30.06.2009
Lista płac 06/2009
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
35 175,00
 
35 175,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
 
175 875,00
 
 
 
175 875,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
 
 211 050,00
 
 
 
 211 050,00
 


Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
701,00
701,00
 
 
 
 
 
3 123,00
3 123,00
 
 
5 999,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 105,00
 
 
 
 
 
 
967,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113,00
113,00
 
 
1 101,00
102,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 956,00
2 956,00
 
 
 
 
 
310,00
310,00
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
10 092,00
3 199,00
13 291,00
 
 
11 172,00
102,00
10 092,00
10 431,00
20 523,00
 
 
50 274,00
860,00
45 414,00
38 768,00
84 182,00
 
 
61 446,00
962,00
55 506,00
49 199,00
104 705,00
 
 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

 

Tabela nr 4  Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu 2009 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
 1.07.2009
 FV 31/07/09
 Urząd Gminy
 Kłobuck
 Sprzedaż  towaru
8 200,00
 
8 200,00
2
1.07.2009
FV 89/09
Stacja Paliw
Cz-wa
Zakup paliwa
 
 
 
3
5.07.2009
DW 1/07/2009
 
 
Remont biura
 
 
 
4
9.07.2009
FV 309/09
Fabryka Sklejka
Pisz
Zakup  materiału
 
 
 
5
14.07.2009
FV 1/07/09 ODS
Hurtownia Mebli
Radomsko
Odsetki  za zwłok od należ 
 
45,00
45,00
6
15.07.2009
FV 10116/06709
Inpol-Krak
Kraków
Zakup materiału
 
 
 
7
15.07.2009
DW 2/07/2009
 
 
Remont pomiesz socjalnych
 
 
 
8
16.07.2009
FV128/09
EDIKOL
Cz-wa
Zakup materiału
 
 
 
9
19.07.2009
FV32/07/09
PHU Jan Wilk
Opole
Sprzedaż towaru
12 150,00
 
12 150,00
10
19.07.2009
FV 148/2009
Galwa
Cz-wa
Chromowanie materiału 
 
 
 
11
20.07.2009
FV 33/07/09
Centrum Meblowe
Katowice
Sprzedaż towaru
9 928,00
 
9 928,00
12
20.07.2009
FV 100/09
Stacja Paliw
Kłobuck
Zakup paliwa
 
 
 
13
25.07.2009
FV 00320/09
Telekomunikacja S.A.
W-wa
Opłata za telefon
 
 
 
14
31.07.2009
WB 07/2009
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz rach
 
 
 
15
31.07.2009
Lista płac 07/2009
 
 
Wypłata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
30 278,00
45,00
30 328,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
211 050,00
 
211 050,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
241 328,00
45,00
241 373,00

 
 
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400,00
400,00
 
 
 
 
 
1 000,00
1 000,00
 
 
3 500,00
190,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 829,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
850,00
850,00
 
 
1 550,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 500,00
2 500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,00
500,00
 
 
 
 
 
297,00
297,00
 
 
 
 
 
29,00
29,00
 
 
 
 
9 112,00
2 938,00
12 050,00
 
 
9 879,00
190,00
9 112,00
8 514,00
17 626,00
 
 
61 446,00
962,00
55 506,00
49 199,00
104 705,00
 
 
71 325,00
1 152,00
64 618,00
57 713,00
122 331,00
 
 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE


Tabela nr 5  Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2010 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
3.06.2010
 45/199/TR
Firma DHL
Cz-wa
Transport towarów
 
 
 
2
3.06.2010
FV 55/10
Gazeta DOM
Cz-wa
Reklama
 
 
 
3
6.06.2010
FV 40/06/10
Centrum Meblowe
Katowice
Sprzedaż  towaru
9 149,00
 
9 149,00
4
9.06.2010
FV 41/06/10
Hurtownia Mebli
Radomsko
Sprzedaż towaru
17 681,00
 
17 681,00
5
9.06.2010
FV 1490/2010
Galwa
Cz-wa
Zakup  materiału
 
 
 
6
15.06.2010
FV 1201/10
PPHU OTIMO
Lubliniec
Zakup materiału
 
 
 
7
18.06.2010
FV 97/10
EDIKOL
Cz-wa
Zakup materiału
 
 
 
8
25.06.2010
DW 1/06/2010
 
 
Suma opłat gaz woda energia czynsz
 
 
 
9
25.06.2010
FV 00496/10
Telekomunikacja S.A.
W-wa
Opłata za telefon
 
 
 
10
29.06.2010
WB 06/2010
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadz. Rach bankowego
 
 
 
11
30.06.2010
Lista płac 06/2010
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
26 830,00
 
26 830,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
134 150,00
 
134 150,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
160 980,00
 
160 980,00
 


Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
75,00
75,00
 
 
 
 
 
96,00
96,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 074,00
1 074,00
 
 
3 159,00
 
 
 
 
 
 
5 075,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 896,00
2 896,00
 
 
 
 
 
301,00
301,00
 
 
 
 
 
30,00
30,00
 
 
 
 
9 103,00
2 824,00
11 927,00
 
 
8 234,00
 
9 103,00
7 296,00
16 399,00
 
 
41 170,00
373,00
45 515,00
36 480,00
81 995,00
 
 
49 404,00
373,00
54 618,00
43 776,00
98 394,00
 
 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE


Tabela nr 6  Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu 2010 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 

 
 
 
 
 
lp
 
 
 Data zdarzenia gospodarczego
 
 
 
 Nr dowodu księgowego
Kontrahent
 
 
 
Opis zdarzenia gospodarczego
Przychód
imię i nazwisko (firma)
adres
wartość sprzedanych towarów i usług
pozostałe przychody
razem przychód
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 1
5.07.2010
FV 42/07/10
Firma Handlowa Twój Styl
Zielona Góra
Sprzedaż towaru
9 769,00
 
9 769,00
2
7.07.2010
FV 166/2010
Galwa
Cz-wa
Chromowanie materiałów
 
 
 
3
7.07.2010
FV 43/07/10
PHU Jan Wilk
Opole
Sprzedaż  towaru
5 768,00
 
5 768,00
4
12.07.2010
FV 146/2010
Stacja Paliw
Kłobuck
Zakup paliwa
 
 
 
5
15.07.2010
FV 200/10
AM Akcesoria Meblowe
Radomsko
Zakup  materiału
 
 
 
6
16.07.2010
FV 44/07/10
Zespół Szkół
Lipie
Sprzedaż towaru
3 231,00
 
3 231,00
7
17.07.2010
FV 76/07/10
SOGUM-BIS
Nowa Szarlejka
Zakup materiału
 
 
 
8
21.07.2010
FV/KOR/1/07/2010
Firma Handlowa Twój Styl
Zielona Góra
Zwrot wadliwej partii towaru
-369,00
 
-369,00
9
21.07.2010
FV 261/07/10
Inpol-Krak
Kraków
Zakup materiału
 
 
 
10
22.07.2010
FV 45/07/10
Firma Handlowa Kakadu
Wrocław
Sprzedaż  towaru
6 796,00
 
6 796,00
11
27.07.2010
FV 00501/10
Telekomunikacja S.A.
W-wa
Opłata za telefon
 
 
 
12
31.07.2010
WB 07/2010
Bank PKO
Kłobuck
Opłata za prowadzenie rach
 
 
 
13
31.07.2010
Lista płac 07/2010
 
 
Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma strony
25 195,00
 
25 195,00
 
 
 
 
 
Przeniesienie z poprzedniej strony
160 980,00
 
160 980,00
 
 
 
 
 
Razem od początku roku
186 175,00
 
186 175,00

 
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
Koszty uboczne zakupu
Wydatki
(koszty)
 
 
 
 
 
Uwagi
wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki
razem wydatki (12+13)
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 401,00
1 401,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
369,00
369,00
 
 
1 691,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 187,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 705,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,00
250,00
 
 
 
 
 
30,00
30,00
 
 
 
 
9 421,00
3 065,00
12 486,00
 
 
7 583,00
 
9 421,00
5 115,00
14 536,00
 
 
49 404,00
373,00
54 618,00
43 776,00
98 394,00
 
 
56 987,00
373,00
64 039,00
48 891,00
112 930,00
 
 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE