środa, 14 sierpnia 2013

Analiza techniczna


Analiza techniczna służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów akcji na podstawie ich historycznych notowań. Analiza uwzględnia czynniki, które miały i mają obecnie oraz mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży i popytu na akcje. W analizie technicznej wykorzystuje się przede wszystkim zmiany kursów, wolumenu obrotu i wskaźniki techniczne.

Przy zastosowaniu analizy technicznej należy uwzględnić następujące czynniki:

·         wzajemny wpływ pomiędzy podażą a popytem na akcje,

·         kursy akcji zmieniają się w trendzie, który zawsze trwa pewien czas,

·         ceny akcji w trendzie zmieniają się pod wpływem ich popytu i podaży,

·         zmiany wykazują tendencje do powtarzalności, co należy wykorzystywać do przewidywania zmian w przyszłości,

·         wykresy zmian kursów wyraźnie przedstawiają okresy, w których można było uzyskać zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji,

·         analizując wykres kursu i wolumenu można przewidzieć zmiany w popycie i podaży.

 Należy zauważyć, że rynek prawie zawsze wykazuje się fluktuacją. Jeżeli uczestnicy rynku uznają, że kurs akcji jest niski, to inwestorzy natychmiast przystępują do zakupów akcji. Właściciele akcji reagują podniesieniem ich ceny. Wyższa cena powoduje spadek zainteresowania ze strony inwestorów, a to z kolei wyhamowuje tempo wzrostu cen akcji. Wzrost cen akcji kończy się, gdy inwestorzy uznają, że osiągnęli zadawalający zysk i rozpoczynają sprzedaż nabytych akcji. Początek sprzedaży akcji powoduje odwrócenie się trendu, czyli spadek ich cen.

Analiza techniczna ma na rynkach wykształconych, zrównoważonych i o wieloletniej tradycji odgrywa drugorzędną rolę. W Polsce odgrywa w dalszym ciągu pierwszorzędne znaczenie, ze względu na spekulacyjny charakter rynku. Jednakże z każdym rokiem rynek kapitałowy jest w naszym kraju coraz dojrzalszy i wpływ analizy technicznej maleje. Coraz większego znaczenia nabiera analiza fundamentalna.

"I believe the future is only the past again, entered through another gate."
                                                                                  - Sir Arthur Wing Pinero, 1893