czwartek, 14 marca 2019

Sytuacja spółek branży „nowa technologia” na GPW w Warszawie


Sytuacja rynkowa

Poprzednia część rozdziału sugeruje dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw z grupy tzw. Nowych Technologii. Ta część rozdziału zajmuje się próbą odpowiedzenia na
pytanie, czy rozwój branży i zainteresowania nią przełożył się na jej powodzenia na giełdzie.
Zdaniem analityka Wood & Company, Dariusza Turkiewicza, w upływającym roku można wyodrębnić dwie fazy, jeśli chodzi o sytuację spółek IT na parkiecie.[1] Pierwsza to silny wzrost ich notowań na początku roku. Fala ta była spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Wzięła się z przesadzonych oczekiwań co do możliwości generowania zysków przez firmy IT. Druga faza to systematyczny, długotrwały spadek notowań. Ta faza, podobnie jak pierwsza, wzięła początek z zachowań na NASDAQ-u. W USA doszło do bankructw niektórych firm internetowych, które nie mogły pozyskać kapitału, a same nie były w stanie wypracować zysków. O skali efektów, tzn. nagłych wzrostów i spadków, mogą świadczyć liczby dotyczące zainteresowania akcjami spółek Nowych Technologii na GPW. Poniższy wykres (wykres 4.1) obrazuje procentowy udział spółek telekomunikacyjnych i informatycznych w warszawskim obrocie giełdowym. Liczby nie uwzględniają Mediów.
Wykres 4.1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Miesięcznego GPW - dodatek, Styczeń - Grudzień 2000
Jak widać, udział procentowy w obrotach całej giełdy jest wysoki i w czerwcu osiągnął poziom bliski 60%. Średnioroczny udział tych spółek w obrocie giełdowym wynosi ponad 43 %, co przy średniorocznej kapitalizacji tych spółek na poziomie 37,5 % całej giełdy, oznacza ponadprzeciętne zainteresowanie tymi walorami.[2] Największy wpływ na popularność całej branży miał Elektrim, którego akcjami obracano najczęściej (tabela 4.6).
Tabela 4.6 Udział spółek w obrotach na GPW w Warszawie w 2000 roku
Spółka
Udział w obrotach w 2000 (%)
ELEKTRIM
16,1
TPSA
9,5
PKNORLEN
8,7
OPTIMUS
8,6
PROKOM
6,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Miesięcznego GPW - dodatek, Styczeń - Grudzień 2000W grupie 15 spółek o największych obrotach, znajduje się 8 spółek Technologii Innowacyjnych. Tabela 4.6 przedstawia pierwsze pięć spółek. Pierwsze dwie to spółki telekomunikacyjne, a 4 i 5 to spółki informatyczne. Tabela 4.6 w dobitny sposób ukazuje jak ważną branżą były NT w 2000 roku.
Drugą, po udziale w obrotach, wielkością charakteryzującą pozycję branży spółek NT na giełdzie może być stopa zwrotu z akcji. Najogólniej, stopę zwrotu ze spółek informatycznych, medialnych i telekomunikacyjnych, zobrazować może stopa wzrostu indeksu TechWig, który odzwierciedla ceny akcji spółek wszystkich z omawianych gałęzi gospodarki. Dane zawarte są w tabeli 4.7.
Tabela 4.7 Stopa zwrotu z głównych indeksów GPW w Warszawie
Indeks
Stopa zwrotu (%)
Liczba spółek
WIG20
1,5
20
WIG
-1,3
121
TECHWIG
45,7
16
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Miesięcznego GPW - dodatek, Styczeń - Grudzień 2000Rok 2000 na GPW w Warszawie, jak wskazuje WIG, był rokiem - ogólnie rzecz ujmując - rokiem stagnacji. Ujemna stopa zwrotu WIG-u wskazuje na minimalny statystyczny spadek cen akcji. Jednak spółki Technologii Innowacyjnych przyniosły zysk i to na bardzo wysokim poziomie - średnio 45,7 %. W tym roku ceny tych akcji bardzo wzrosły i mogły zadowolić inwestorów. Dzięki temu wzrostowi sektor NT nazywany był w 2000 roku lokomotywą polskiej gospodarki. W grupie 20 najbardziej rentownych inwestycji na GPW znalazły się akcje: 2 spółek medialnych, 3 informatycznych oraz 1 telekomunikacyjnej. W tabeli 4.8 znajdują się akcje sześciu spółek, które okazały się być najbardziej opłacalnymi w 2000 roku.
Tabela 4.8 Akcje o największej stopie zwrotu
Spółka
Stopa zwrotu w 2000 (%)
NOVITA
217,5
SZEPTEL
211,8
7BULLS
162,9
CHEMISKOR
150,9
MANOMETRY
131,1
IGROUP
129,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Miesięcznego GPW - dodatek, Styczeń - Grudzień 2000


Branża NT odniosła w 2000 roku duże sukcesy, jeśli chodzi o: wzrost wielkości (np. poprzez wzrost aktywów spółek), skalę przychodów oraz atrakcyjność walorów. Warunki do dalszego rozwoju były sprzyjające. Pomimo tego nie dokonano tego czego można było dokonać. Zdaniem Osucha, zimowo-wiosenny wzrost popularności firm informatycznych nie został w pełni wykorzystany przez nowych emitentów. W okresie hossy na giełdzie nie pojawił się żaden nowy przedstawiciel branży. Jedynie dwie spółki - ComArch i Ster-Projekt - zmieniły rynek notowań na podstawowy. Pod względem liczby debiutów rok 2000 był zły. Na GPW pojawiły się jedynie walory trzech nowych spółek: Macro-Softu (przenosiny z CeTO), Netii i Talexu. [3] [4]
Jeśli chodzi o inwestycje istniejących już na giełdzie spółek, sytuacja wygląda lepiej. Inwestycje osiągnęły wysoki poziom. Głównym kierunkiem napływu inwestycji były przedsięwzięcia związane z Internetem, które to nie przynoszą jeszcze oczekiwanych zysków. To „odbiło” się na umniejszonych zyskach pod koniec roku. Analitycy uważają, że inwestycje były, mimo wszystko, nie do końca dobrze zaplanowane. Zdaniem Katarzyny Perzak (analityk DM BIG BG) inwestycje były czynione na początku roku, gdy notowania firm IT były wysokie, a fala spadków dopiero miała nadejść.[5] To spowodowało, że pod koniec roku firmy tele-informatyczne zorientowały się, że sytuacja może być ciężka i nie wszystkie inwestycje były rozsądnie przeprowadzone.


[1]    Por. Osuch W., Rok problemów, TELEINFO nr 51-52/2000, 18 grudnia 2000 r.
[2]    Obliczenia własne dokonane na podstawie danych z Biuletynu Miesięcznego GPW, Styczeń/Grudzień 2000
[3]    Por. Peplak T., Branża komputerowa nabiera tempa, Home&Market, nr 9 /2000 str. 60-64
[4]    Osuch W., Rok problemów, TELEINFO nr 51-52/2000, 18 grudnia 2000 r.
[5]    Ibidem.

niedziela, 17 lutego 2019

Spółki gałęzi „media”


Ostatnią branżą, której przedsiębiorstwa wchodzą w skład tzw. branży Nowych Technologii, są Media. Na rynku podstawowym tę branżę reprezentują: Agora, AMS, INTERIA.PL. Rynek równoległy tworzą: 4Media (Chemiskór), Muza, Poligrafia oraz Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera.
Największą spółką na tym rynku jest Agora S.A.. Jest to grupa kapitałowa, w skład której wchodzi kilkanaście firm, których obszar działalności obejmuje wydawanie dziennika Gazeta Wyborcza, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych oraz produkcję filmów. Na koniec 1999 roku w skład grupy kapitałowej Agory wchodziło 16 podmiotów (12 z nich należy do tzw. „grupy radiowej”), z których 11 podmiotów było spółkami zależnymi, natomiast pozostałe 5 stowarzyszonymi. Działalnością podstawową Agory, jednocześnie generującą największą część przychodów spółki (około 97%), jest wydawanie i drukowanie Gazety Wyborczej.[1]
Kolejna spółka medialna to poznański AMS S.A.. Jest to firma zajmująca się reklamą. Uważana jest za potentata na rynku reklamy zewnętrznej - tzw. reklamy outdoor. Głównym udziałowcem jest BB Investment Sp. z o.o., która posiada 37% akcji. Oferta podstawowa to tworzenie reklam oraz dbanie o proces jej ekspozycji (billboardy, przystanki komunikacji miejskiej itp.).
Kolejną spółką jest INTERIA.PL, która jest spółką zależną od ComArchu, który znajduje się w posiadaniu połowy akcji oraz w mniejszym stopniu od grupy RMF FM. Prace mające na celu stworzenie portalu internetowego rozpoczęły się w czerwcu 1999 r. z inicjatywy ComArch S.A. INTERIA.PL jest jednym z trzech największych portali w Polsce i oprócz serwisu informacyjnego oferuje serwis bezpłatnych kont poczty elektronicznej oraz serwis świątecznych kartek elektronicznych.[2] Od momentu pojawienia się INTERIA.PL w sieci, liczba zarejestrowanych kont oraz wyświetleń stron systematycznie rosła. W grudniu 2000 roku akcje INTERIA.PL zostały dopuszczone do publicznego obrotu i w wyniku pierwszej subskrypcji publicznej, 2 lutego 2001 r., akcje INTERIA.PL zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.[3]
Łódzka spółka 4Media (wcześniej Chemiskór) zaniechała dotychczasowej działalności (produkcja skór miękkich, farb i środków chemicznych dla przemysłu garbarskiego) i rozpoczęła działalność wydawniczą, poligraficzną, radiowo-telewizyjną oraz w Internecie. Firma zajmuje się publikacją darmowych lokalnych gazet oraz udostępnianiem usług internetowych dla firm. Spółka 4MEDIA S.A. rozpoczęła inwestycje na rynku medialnym w połowie 2000 roku. Jej działalność oparta jest na kilku filarach - prasa bezpłatna, prasa lokalna, prasa ogólnopolska, regionalne rozgłośnie radiowe i sieć drukarni. Jest także ważnym partnerem dla reklamodawców, oferując im możliwość zamieszczania reklam sieciowych w nośnikach mających najwięcej odbiorców.
Wydawnictwo MUZA S.A. działa na rynku wydawniczym od 1991 roku (na GPW notowana jest od 1998 roku). Oprócz działalności wydawniczej (opracowuje własne książki i projekty wydawnicze) prowadzi własny Klub Czytelników i księgarnię internetową, bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki, współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi (wydaje książki w oparciu o licencję). Profil wydawniczy obejmuje: albumy, atlasy, encyklopedie, leksykony, poradniki, słowniki, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę piękna, przewodniki turystyczne, książki prawnicze oraz książki edukacyjne. W skład wydawnictwa MUZA SA wchodzą: Warszawskie Wydawnictwo Literackie oraz Sport i Turystyka.150 W skład grupy kapitałowej MUZA S.A. wchodzą następujące podmioty: Muza Marketing Sp. z o.o. - prowadzi obsługę Klubu Czytelników i usługi mailingowe, Muza Szkolna Sp. z o.o. - wydaje podręczniki szkolne. Euromedia TV Sp. z o.o. - przedmiotem działalności jest produkcja filmów i programów telewizyjnych dla TVP, RTL 7, Polsatu oraz Polska Dystrybucja Książki S.A., której przedmiotem działalności jest prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego książek i innych nośników.
Kielecka Poligrafia S.A. za misję przyjęła sobie poznanie i zaspokojenie potrzeb klienta poprzez stworzenie profesjonalnej struktury z parkiem maszynowym gwarantującym najwyższą jakość produkcji i kompleksową obsługę klienta. Całość [4] procesu produkcji, począwszy od odbioru danych, projekt, poprzez druk, obróbkę introligatorską, kompletację i dystrybucję wyrobu gotowego realizowana jest w jednym miejscu. Prowadzona działalność wydawnicza ogranicza się jedynie do wydawania pozycji zleconych. Pakiet większościowy akcji należy do Baring Central European Fund LP, który posiada 75% akcji i głosów.
Kolejna spółka wydawnicza to Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Warszawa-Wrocław. Spółka ta powstała poprzez przekazania jej w odpłatne użytkowanie mienia prywatyzowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. PPWK jest niekwestionowanym liderem na krajowym rynku publikacji kartograficznych (ponad 50% udziału). Szczególne miejsce w portfelu towarowym firmy zajmuje oferta szkolna (oferta atlasów szkolnych i map ściennych)[5]. Poza materiałami edukacyjnymi w ofercie znajdują się także produkty kierowane do: turystów (przewodniki turystyczne i mapy krajoznawcze) i kierowców (mapy samochodowe i plany miast). PPWK przywiązuje dużą uwagę do jakości dystrybucji: 60 Hurtowni Patronackich oraz 56 Stoisk Firmowych w wybranych księgarniach na terenie całego kraju. Spółka oferuje także wolną powierzchnię swoich publikacji reklamodawcom oraz prowadzi na szeroką skalę współpracę z wydawcami multimedialnymi w celu opracowania pozycji kartograficznych na płytach CD.[1]    Dziennik ten jest obecnie niekwestionowanym, pod względem ilości sprzedawanych egzemplarzy, liderem krajowego rynku czasopism. Szacuje się, że Gazeta Wyborcza skupia około 40% krajowych czytelników oraz posiada 60% udziału w rynku ogłoszeń prasowych
[2]    W pierwszej postaci witryna Interia.pl zawierała 6 serwisów tematycznych: Wiadomości, Biznes
i Ekonomia, Motoryzacja, Kobieta, Turystyka oraz Rozrywka, a także obszerny Katalog Polskich Zasobów Internetu.
[3]    INTERIA.PL nie zostanie uwzględniona w naszych badaniach, właśnie ze względu na to, że jej akcje pojawiły się w publicznym obrocie dopiero pod koniec 2000 roku. Nie zostały opublikowane wcześniejsze sprawozdania finansowe.
[4]    Warszawskie Wydawnictwo Literackie przygotowuje bestsellery literatury światowej, polską literaturę piękną, eseistykę, poezję i słowniki; Sport i Turystyka opracowuje: literaturę o tematyce turystycznej, krajoznawczej, przewodniki po makroregionach Polski, informatory turystyczne o Polsce, albumy i atlasy, internetowy serwis turystyczny.
[5]    W ofercie edukacyjnej znajdują się m. in.: atlasy i mapy ścienne ogólne - geograficzne, historyczne, administracyjne oraz krajoznawcze; atlasy szkolne dla szkół podstawowych i średnich; mapy plastyczne; książki popularnonaukowe, podręczniki akademickie do nauki geodezji i kartografii.

wtorek, 22 stycznia 2019

Sytuacja finansowa „Ruch” Chorzów SSA

W porównaniu do zeszłego roku należy odnotować znaczną poprawę sytuacji prawnej i finansowej klubu. Przyczyniło się do tego kilka czynników. Powstanie „Ruch” Chorzów SSA wyjaśniło sytuację prawną klubu, czyniąc z niego podmiot działający na zasadach przyjętych przez spółki prawa handlowego.

W porównaniu do zeszłego roku należy odnotować znaczną poprawę sytuacji prawnej i finansowej klubu. Przyczyniło się do tego kilka czynników:
1.      Powstanie „Ruch” Chorzów SSA wyjaśniło sytuację prawną klubu, czyniąc z niego podmiot działający na zasadach przyjętych przez spółki prawa handlowego.
2.      Bardzo istotnym elementem działań „Ruchu” Chorzów SSA jest efektywna współpraca pomiędzy klubem a władzami samorządowymi Chorzowa, zarówno Urzędem Miejskim i Urzędem Gminy.
3.      Dzięki umiejętnemu zarządzaniu finansami „Ruch” Chorzów SSA osiąga próg rentowności w aspekcie działań bieżących klubu. Dzięki temu klub nie zwiększa swoich zobowiązań wobec wierzycieli i udziałowców.
4.      Dodatkowo podjęto rozmowy układowe z wierzycielami na temat redukcji długów.
5.      W efekcie wyżej wspomnianych działań K.S. „Ruch” Chorzów SSA ustabilizował swój budżet, co z kolei pozwala na systematyczną, choć drobną, redukcję zobowiązań wobec wierzycieli.

Grono sponsorów i partnerów powiększyło się o następujące firmy: Microsoft, Benq, Gigabyte Technology, ESM Logistics, Minova Ekochem, Carbotech Polonia, Sztygarka, Efferta, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Mitoraj.

czwartek, 20 grudnia 2018

Koszty energetyki


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

  Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii
1. Koszty energetyki
a) utrzymanie sieci trakcyjnej i energetycznej
430
Sieć trakcyjna
431
Elektrotrakcyjne linie napowietrzne
432
Elektrotrakcyjne linie kablowe
433
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
434
Elektroenergetyczne linie kablowe
b) utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i zasilania elektrotrakcyjnego
440
Urządzenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych
441
Urządzenia zdalnego sterowania zasilania urządzeń elektrotechnicznych
442
Urządzenia elektroenergetyczne zasilające
443
Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
444
Instalacje i urządzenia elektryczne

2. Inne koszty linii
549
Akcja odśnieżna
II. Koszty wspólne
1. Koszty utrzymania pociągów sieciowych i urządzeń zaplecza technicznego
445
Pociągi sieciowe tradycyjne i SP oraz wagony
446
Lekkie pociągi sieciowe i wózki motorowe
450
Utrzymanie urządzeń i maszyn zaplecza technicznego
III. Koszty pozostałe
1. Inne koszty
553
Nadzór liniowy
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
2. Koszty wydziałowe
401 - 405
Koszty administracyjne
406 - 412
Koszty ogólnoprodukcyjne
419 - 422
Koszty magazynowania materiałów


         Koszty wspólne rozlicza się jak poniżej:
·     koszty utrzymania pociągów sieciowych i wózków motorowych oblicza się dzieląc sumę kosztów tych pozycji przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych w Oddziale Energetyki i mnożąc przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych linii.
·     koszty utrzymania urządzeń i maszyn zaplecza technicznego rozlicza się według udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych przypadających na linię
w analogicznych kosztach Oddziału.


Grupa ko­sz­tów wg „Zes­tawie­nia..”
Rodzaj urządzeń
Rodzaj kosztów
Rodzaj miernika
I.1
Sieć trakcyjna
utrzymanie (bez amortyzacji)
poc-km tr. elektr.

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne i kablowe
-”-
-”-

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
-”-
poc-km

Urządzenia podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrotrakcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia energetyczne zasilające
-”-
poc-km

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
-”-
poc-km

Instalacje i urządzenia elektryczne
-”-
poc-km

Sieć trakcyjna, linie i urządzenia elektrotrakcyjne
amortyzacja
poc-km tr. elektr.

Linie i urządzenia elektroenergetyczne
amortyzacja
poc-godz.

Pozostałe urządzenia
amortyzacja
poc-godz.
I.2
Akcja odśnieżna
-
poc-km
II
Koszty wspólne rozlicza się do poc-km energetyki


III
Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich
i wspólnych ruchu pasażerskiego
i towarowego w ich kosztach razem dla linii