niedziela, 17 lutego 2019

Spółki gałęzi „media”


Ostatnią branżą, której przedsiębiorstwa wchodzą w skład tzw. branży Nowych Technologii, są Media. Na rynku podstawowym tę branżę reprezentują: Agora, AMS, INTERIA.PL. Rynek równoległy tworzą: 4Media (Chemiskór), Muza, Poligrafia oraz Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera.
Największą spółką na tym rynku jest Agora S.A.. Jest to grupa kapitałowa, w skład której wchodzi kilkanaście firm, których obszar działalności obejmuje wydawanie dziennika Gazeta Wyborcza, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych oraz produkcję filmów. Na koniec 1999 roku w skład grupy kapitałowej Agory wchodziło 16 podmiotów (12 z nich należy do tzw. „grupy radiowej”), z których 11 podmiotów było spółkami zależnymi, natomiast pozostałe 5 stowarzyszonymi. Działalnością podstawową Agory, jednocześnie generującą największą część przychodów spółki (około 97%), jest wydawanie i drukowanie Gazety Wyborczej.[1]
Kolejna spółka medialna to poznański AMS S.A.. Jest to firma zajmująca się reklamą. Uważana jest za potentata na rynku reklamy zewnętrznej - tzw. reklamy outdoor. Głównym udziałowcem jest BB Investment Sp. z o.o., która posiada 37% akcji. Oferta podstawowa to tworzenie reklam oraz dbanie o proces jej ekspozycji (billboardy, przystanki komunikacji miejskiej itp.).
Kolejną spółką jest INTERIA.PL, która jest spółką zależną od ComArchu, który znajduje się w posiadaniu połowy akcji oraz w mniejszym stopniu od grupy RMF FM. Prace mające na celu stworzenie portalu internetowego rozpoczęły się w czerwcu 1999 r. z inicjatywy ComArch S.A. INTERIA.PL jest jednym z trzech największych portali w Polsce i oprócz serwisu informacyjnego oferuje serwis bezpłatnych kont poczty elektronicznej oraz serwis świątecznych kartek elektronicznych.[2] Od momentu pojawienia się INTERIA.PL w sieci, liczba zarejestrowanych kont oraz wyświetleń stron systematycznie rosła. W grudniu 2000 roku akcje INTERIA.PL zostały dopuszczone do publicznego obrotu i w wyniku pierwszej subskrypcji publicznej, 2 lutego 2001 r., akcje INTERIA.PL zaczęły być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.[3]
Łódzka spółka 4Media (wcześniej Chemiskór) zaniechała dotychczasowej działalności (produkcja skór miękkich, farb i środków chemicznych dla przemysłu garbarskiego) i rozpoczęła działalność wydawniczą, poligraficzną, radiowo-telewizyjną oraz w Internecie. Firma zajmuje się publikacją darmowych lokalnych gazet oraz udostępnianiem usług internetowych dla firm. Spółka 4MEDIA S.A. rozpoczęła inwestycje na rynku medialnym w połowie 2000 roku. Jej działalność oparta jest na kilku filarach - prasa bezpłatna, prasa lokalna, prasa ogólnopolska, regionalne rozgłośnie radiowe i sieć drukarni. Jest także ważnym partnerem dla reklamodawców, oferując im możliwość zamieszczania reklam sieciowych w nośnikach mających najwięcej odbiorców.
Wydawnictwo MUZA S.A. działa na rynku wydawniczym od 1991 roku (na GPW notowana jest od 1998 roku). Oprócz działalności wydawniczej (opracowuje własne książki i projekty wydawnicze) prowadzi własny Klub Czytelników i księgarnię internetową, bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki, współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi (wydaje książki w oparciu o licencję). Profil wydawniczy obejmuje: albumy, atlasy, encyklopedie, leksykony, poradniki, słowniki, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę piękna, przewodniki turystyczne, książki prawnicze oraz książki edukacyjne. W skład wydawnictwa MUZA SA wchodzą: Warszawskie Wydawnictwo Literackie oraz Sport i Turystyka.150 W skład grupy kapitałowej MUZA S.A. wchodzą następujące podmioty: Muza Marketing Sp. z o.o. - prowadzi obsługę Klubu Czytelników i usługi mailingowe, Muza Szkolna Sp. z o.o. - wydaje podręczniki szkolne. Euromedia TV Sp. z o.o. - przedmiotem działalności jest produkcja filmów i programów telewizyjnych dla TVP, RTL 7, Polsatu oraz Polska Dystrybucja Książki S.A., której przedmiotem działalności jest prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego książek i innych nośników.
Kielecka Poligrafia S.A. za misję przyjęła sobie poznanie i zaspokojenie potrzeb klienta poprzez stworzenie profesjonalnej struktury z parkiem maszynowym gwarantującym najwyższą jakość produkcji i kompleksową obsługę klienta. Całość [4] procesu produkcji, począwszy od odbioru danych, projekt, poprzez druk, obróbkę introligatorską, kompletację i dystrybucję wyrobu gotowego realizowana jest w jednym miejscu. Prowadzona działalność wydawnicza ogranicza się jedynie do wydawania pozycji zleconych. Pakiet większościowy akcji należy do Baring Central European Fund LP, który posiada 75% akcji i głosów.
Kolejna spółka wydawnicza to Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Warszawa-Wrocław. Spółka ta powstała poprzez przekazania jej w odpłatne użytkowanie mienia prywatyzowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. PPWK jest niekwestionowanym liderem na krajowym rynku publikacji kartograficznych (ponad 50% udziału). Szczególne miejsce w portfelu towarowym firmy zajmuje oferta szkolna (oferta atlasów szkolnych i map ściennych)[5]. Poza materiałami edukacyjnymi w ofercie znajdują się także produkty kierowane do: turystów (przewodniki turystyczne i mapy krajoznawcze) i kierowców (mapy samochodowe i plany miast). PPWK przywiązuje dużą uwagę do jakości dystrybucji: 60 Hurtowni Patronackich oraz 56 Stoisk Firmowych w wybranych księgarniach na terenie całego kraju. Spółka oferuje także wolną powierzchnię swoich publikacji reklamodawcom oraz prowadzi na szeroką skalę współpracę z wydawcami multimedialnymi w celu opracowania pozycji kartograficznych na płytach CD.[1]    Dziennik ten jest obecnie niekwestionowanym, pod względem ilości sprzedawanych egzemplarzy, liderem krajowego rynku czasopism. Szacuje się, że Gazeta Wyborcza skupia około 40% krajowych czytelników oraz posiada 60% udziału w rynku ogłoszeń prasowych
[2]    W pierwszej postaci witryna Interia.pl zawierała 6 serwisów tematycznych: Wiadomości, Biznes
i Ekonomia, Motoryzacja, Kobieta, Turystyka oraz Rozrywka, a także obszerny Katalog Polskich Zasobów Internetu.
[3]    INTERIA.PL nie zostanie uwzględniona w naszych badaniach, właśnie ze względu na to, że jej akcje pojawiły się w publicznym obrocie dopiero pod koniec 2000 roku. Nie zostały opublikowane wcześniejsze sprawozdania finansowe.
[4]    Warszawskie Wydawnictwo Literackie przygotowuje bestsellery literatury światowej, polską literaturę piękną, eseistykę, poezję i słowniki; Sport i Turystyka opracowuje: literaturę o tematyce turystycznej, krajoznawczej, przewodniki po makroregionach Polski, informatory turystyczne o Polsce, albumy i atlasy, internetowy serwis turystyczny.
[5]    W ofercie edukacyjnej znajdują się m. in.: atlasy i mapy ścienne ogólne - geograficzne, historyczne, administracyjne oraz krajoznawcze; atlasy szkolne dla szkół podstawowych i średnich; mapy plastyczne; książki popularnonaukowe, podręczniki akademickie do nauki geodezji i kartografii.

wtorek, 22 stycznia 2019

Sytuacja finansowa „Ruch” Chorzów SSA

W porównaniu do zeszłego roku należy odnotować znaczną poprawę sytuacji prawnej i finansowej klubu. Przyczyniło się do tego kilka czynników. Powstanie „Ruch” Chorzów SSA wyjaśniło sytuację prawną klubu, czyniąc z niego podmiot działający na zasadach przyjętych przez spółki prawa handlowego.

W porównaniu do zeszłego roku należy odnotować znaczną poprawę sytuacji prawnej i finansowej klubu. Przyczyniło się do tego kilka czynników:
1.      Powstanie „Ruch” Chorzów SSA wyjaśniło sytuację prawną klubu, czyniąc z niego podmiot działający na zasadach przyjętych przez spółki prawa handlowego.
2.      Bardzo istotnym elementem działań „Ruchu” Chorzów SSA jest efektywna współpraca pomiędzy klubem a władzami samorządowymi Chorzowa, zarówno Urzędem Miejskim i Urzędem Gminy.
3.      Dzięki umiejętnemu zarządzaniu finansami „Ruch” Chorzów SSA osiąga próg rentowności w aspekcie działań bieżących klubu. Dzięki temu klub nie zwiększa swoich zobowiązań wobec wierzycieli i udziałowców.
4.      Dodatkowo podjęto rozmowy układowe z wierzycielami na temat redukcji długów.
5.      W efekcie wyżej wspomnianych działań K.S. „Ruch” Chorzów SSA ustabilizował swój budżet, co z kolei pozwala na systematyczną, choć drobną, redukcję zobowiązań wobec wierzycieli.

Grono sponsorów i partnerów powiększyło się o następujące firmy: Microsoft, Benq, Gigabyte Technology, ESM Logistics, Minova Ekochem, Carbotech Polonia, Sztygarka, Efferta, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Mitoraj.

czwartek, 20 grudnia 2018

Koszty energetyki


Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

  Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii
1. Koszty energetyki
a) utrzymanie sieci trakcyjnej i energetycznej
430
Sieć trakcyjna
431
Elektrotrakcyjne linie napowietrzne
432
Elektrotrakcyjne linie kablowe
433
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
434
Elektroenergetyczne linie kablowe
b) utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i zasilania elektrotrakcyjnego
440
Urządzenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych
441
Urządzenia zdalnego sterowania zasilania urządzeń elektrotechnicznych
442
Urządzenia elektroenergetyczne zasilające
443
Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
444
Instalacje i urządzenia elektryczne

2. Inne koszty linii
549
Akcja odśnieżna
II. Koszty wspólne
1. Koszty utrzymania pociągów sieciowych i urządzeń zaplecza technicznego
445
Pociągi sieciowe tradycyjne i SP oraz wagony
446
Lekkie pociągi sieciowe i wózki motorowe
450
Utrzymanie urządzeń i maszyn zaplecza technicznego
III. Koszty pozostałe
1. Inne koszty
553
Nadzór liniowy
554
Wagony techniczno - gospodarcze
557
Eksploatacja pojazdów transportu drogowego
558
Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego
559
Inne koszty gospodarki samochodowej
2. Koszty wydziałowe
401 - 405
Koszty administracyjne
406 - 412
Koszty ogólnoprodukcyjne
419 - 422
Koszty magazynowania materiałów


         Koszty wspólne rozlicza się jak poniżej:
·     koszty utrzymania pociągów sieciowych i wózków motorowych oblicza się dzieląc sumę kosztów tych pozycji przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych w Oddziale Energetyki i mnożąc przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych linii.
·     koszty utrzymania urządzeń i maszyn zaplecza technicznego rozlicza się według udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych przypadających na linię
w analogicznych kosztach Oddziału.


Grupa ko­sz­tów wg „Zes­tawie­nia..”
Rodzaj urządzeń
Rodzaj kosztów
Rodzaj miernika
I.1
Sieć trakcyjna
utrzymanie (bez amortyzacji)
poc-km tr. elektr.

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne i kablowe
-”-
-”-

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe
-”-
poc-km

Urządzenia podstacji trakcyjnych
i kabin sekcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrotrakcyjnych
-”-
poc-km tr. elektr.

Urządzenia energetyczne zasilające
-”-
poc-km

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
-”-
poc-km

Instalacje i urządzenia elektryczne
-”-
poc-km

Sieć trakcyjna, linie i urządzenia elektrotrakcyjne
amortyzacja
poc-km tr. elektr.

Linie i urządzenia elektroenergetyczne
amortyzacja
poc-godz.

Pozostałe urządzenia
amortyzacja
poc-godz.
I.2
Akcja odśnieżna
-
poc-km
II
Koszty wspólne rozlicza się do poc-km energetyki


III
Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich
i wspólnych ruchu pasażerskiego
i towarowego w ich kosztach razem dla linii


czwartek, 15 listopada 2018

Biznes Plan „TEES-x” sp. z o.o.


 Spis treści


1. Firma i jej cel
·     prezentacja firmy
·     cel
·     okres
·     produkt
·     kadra
·     organizacja
2. Profil i zakres działania firmy „TEES-x”
3. Projekt przedsięwzięcia
4. Założenia planu strategicznego
·     analiza otoczenia
·     analiza firmy
·     plan strategiczny-dlugookresowy
-strategia przywództwa pod względem kosztów
-strategia rozwoju produktu
5. Plany szczegółowe
·     plan marketingowy
·     plan organizacyjny
·     plan finansowy

Załączniki
·     schemat organizacyjny „TEES-x” sp. z o.o.   rysunek 1
·     bilans początkowy „TEES-x”                         tabela 1
·     struktura kosztów                                           tabela 2
·     rachunek wyników                                         tabela 3
·     warianty cen                                                   tabela 4 ----------------

Firma   ”TEES-x” planuje przeprowadzenie strategii ekspansji rynku z racji silnych ataków konkurencyjnych i duzej atrakcyjnosci rynku . Strategia ta ma na celu: rozbudowe pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W tym celu konieczne jest: usprawnienie technologii, wprowadzenie badan rozwojowych a takze podejmowanie  działan promocyjno-reklamowych sprzyjających umocnieniu przewagi konkurencyjnej. Strategia ta determinuje kierunki dlugookresowego rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacje zysku w dluzszym okresie. Strategia ekspansji realizowana bedzie poprzez przejecie dominujacej pozycji pod wzgledem kosztów calkowitych i wysokiej jakosci.
Firma nasza, stając się przywódcą pod wzgledem kosztów i jakosci moze osiągnąc znaczne rezultaty w branzy która determinowana jest przede wszystkim przez koszty i jakosc. Chociaz koszty i jakosc mogą byc glównym źródlem przewagi konkurencyjnej „TEES-x” powodzenie calej strategii musi opierac się równiez na odpowiednio dobranej do podjetych działan promocji i reklamie. Strategia ekspansji rynku realizowana bedzie w czterech wymiarach: produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
W sferze produktu działania  „TEES-x” beda polegac na doprowadzeniu  do usprawnienia wytwarzanego produktu „X” w celu zwiekszenia jego użytecznosci czyli wartosci dla nabywcy. Podjęte zostaną tez działania w sferze badania i rozwoju technologii celem których będzie doprowadzenie do osiągnięcia jakości produktu „X” na poziomie wyzszym  od poziomu jakosciowego konkurencyjnych firm. Firma planuje produkcje produktu „X” o podniesionej do 850 punktów jakości (czyli zwiększenie dotychczasowej jakości o 350 pkt)
Strategia w dziedzinie cen zakłada określenie ceny na poziomie zaspokajającym poniesione koszty jednakże konkurencyjnym w stosunku do konkurencji.
Najistotniejszym  czynnikiem decydującym o cenie produktu „X” są koszty jego wytworzenia. Firma planuje ustalenie ceny na poziomie 9 złotych za sztukę produkowanego wyrobu. Cena ta ( przy tak wysokim poziomie jakości) w pełni zwraca koszty produkcji i jest cena w pełni konkurencyjna w porównaniu do cen produktów konkurencyjnych. Istotnym jest tu również fakt, iż cena na poziomie 9 zł daje firmie bardzo dobry wskaznik cenowego indeksu rynkowego. Warianty cen przedstawia tabela 4.
Strategia w dziedzinie dystrybucji będzie kontynuacją strategii prowadzonej dotychczas.
„TEES-x” korzystać będzie z dotychczasowych kanałów dystrybucji czyli bezposrednio do sieci handlu detalicznego.
Firma planuje doprowadzic w bieżącym roku efektowną kampanie reklamowo-promocyjną. Oparta ona zostanie na przeprowadzonych przez „TEES-x” pracach badawczo-rozwojowych których celem będzie unowoczesnienie produktu „X” oraz zmniejszenie kosztów wytworzenia co powinno wpłynac na obnizenie kosztów produktu. Glównym źródlem aktywizacji sprzedazy bedzie stanowić reklama telewizyjna na która „TEES-x” ma zamiar przeznaczyc 500 zlotych kwartalnie przez okres czterech kwartalów oraz reklama radiowa na która zostanie przeznaczona kwartalnie kwota 400 zlotych również przez okres czterech kwartalów. Działania te mają na celu zwiększenie indeksu rynkowego o około 165 %.

Plan organizacyjny
Firma planuje w pierwszej kolejnosci podjąć działania zmierzające do zwiększenia produkcji (posiadajac możliwości produkcyjne 2000-2500 sztuk wyrobów na kwartał) z dotychczasowych 500 sztuk wyrobów „X” do 1500 sztuk. Działania te maja na celu dostosowanie maszyn i urządzeń oraz rozkładu pracy miedzy pracowników oraz (ewentualnie) zorganizowanie dodatkowych czynników produkcji.
Kolejnym zadaniem w harmonogramie działań odpowiadającym planowi marketingowemu będzie stworzenie (od podstaw) komórki badawczo-rozwojowej której celem będzie wypracowanie nowych technik produkcji,  poszukiwanie rozwiazań polepszających jakość produkowanych wyrobów, oraz zmniejszenie kosztu produkcji.
Wprowadzenie do produkcji wyrobów o zwiększonej jakości. Przewiduje się iż ostateczna jakość wyroby „X” będzie utrzymana na poziomie 850 punktów. Proces zwiększania jakości odbywać się będzie w dwóch (ze względu na brak posiadanych środków) etapach. Etap pierwszy polegaćdzie na zwiększeniu jakości do wysokości 600 punktów. Po wprowadzeniu pierwszego etapu, gdy firma uzyska wymagana płynność finansowa wprowadzony zostanie etap drugi, który ma na celu zwiększenie jakości do wartości docelowej czyli 850 punktów.
Kampania promocyjno-reklamowa prowadzona będzie wraz z przedstawionymi wyżej działaniami i będzie miala na celu informowanie potencjalnych nabywców o pozytywnych efektach prac firmy „TEES-x”, o wyrobie „X” oraz będzie miała na celu stwarzanie pozytywnego wizerunku firmy.

Plan finansowy
Plan finansowy jest ściśle skolerowany z założeniami planu marketingowego i stanowi jego uzupełnienie. Kapitały własne stanowią kwotę 10500 zł co stanowi 91,4% posiadanego kapitału.  Pozostale 8,6% w kwocie 10000 zł pochodzi z zaciągniętego kredytu bankowego. W myśl formułowanych działań marketingowych mających na celu realizacje celu głównego firmy (zwiększenie udziału firmy w sprzedaży produktu „X”) zostaną podjęte działania finansowe odpowiadające odpowiednim działaniom i fazom strategii marketingowej firmy. ”TEES-x” planuje, realizując podjęty plan zwiększenia jakości i użyteczności produktu, przeznaczyć znaczne środki na podniesienie jakości. Podniesienie jakosci jest najkosztowniejszym przedsięwzięciem firmy i firma nie może podjąć się tego procesu bez pomocy finansowej (w postaci kredytu) ze strony banku.
Szczegółowe zestawienie struktury kosztów przedstawi tabela 2. Rachunek wyników przedstawia tabela 3.